Електромобили

Индустриален клъстер „Електромобили” е създаден през 2009 г. като сдружение с нестопанска цел и е единствената по рода си организация в България, оперираща в сферата на електрическата мобилност.

Основната цел на ИКЕМ е да създаде стабилна основа на електрическата мобилност в България с обединените усилия на бизнеса, научните среди, централната и местната власт.

Kлъстерът има 46 члена, сред които компании с предмет на дейност дизайн и производство на компоненти и резервни части, с услуги в сферата на конверсията и производството на електрически превозни средства; енергоразпределителни дружества, БАН, висши технически университети, организации и експерти от инженерния, индустриалния и непроизводствeния сектор от различни региони на страната.

ИКЕМ работи активно за въвеждането на промени в законовата и нормативна уредба, стандартите и учебните програми за подготовка на професионални кадри, и подпомагане общините в ускоряване въвеждането на електрическата мобилност. Основен приоритет за ИКЕМ е и стимулирането на производството и инвестициите в сектора, мерки за насърчаване на производството, научноизследователската и развойна дейност, стимулиране на търсенето и повишаване на осведомеността в областта на електрическата мобилност.

Сред ключовите дейности на клъстера са:
- Изграждане на национална инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС);
- Развитие на образованието и иновациите в производството и услугите, свързани с електрическата мобилност;
- Инвестиционен фокус върху произведеното в България.

ИКЕМ активно работи за създаването на план за промишлена конверсия на традиционни в електрически превозни средства.

 

Контакти: ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" гр. София, п.к.1000, ул."Денкоглу" 1, ет.4
e-mail: office@emic-bg.org; www.emic-bg.org

 

Секторен референт  Електромобили - Грета Георгиева
0879 830 489
office@emic-bg.org